ติดต่อเรา

บริษัท ศูนย์วิจัยนวัตกรรมคิวอาร์โค้ด จำกัด
เลขประจำตัวผู้เสียภาษี 0125561000968
14/151 หมู่ที่ 5 ตำบลบ้านใหม่ อำเภอปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี 11120
อีเมล : contact@qrcodeinc.com