คำแถลงความเป็นส่วนตัว

คำมั่นสัญญาของเรา
เรา จะรับผิดชอบในการการปกป้องความลับของท่านและรับรองว่าข้อมูลของท่านได้รับ การคุ้มครอง ดังนั้น เราแน่ใจว่านโยบายและระเบียบปฏิบัติของเราซึ่งเกี่ยวเนื่องกับข้อมูลส่วนตัว นั้นจะปฏิบัติตามข้อกำหนดของกฎหมายที่ประยุกต์ใช้

นโยบายความเป็นส่วนตัว (Privacy Policy)
นโยบาย ความเป็นส่วนตัวนี้นำมาใช้กับ www.qrcodeinc.com และ scan-do.com และ (“เว็บไซต์”) และข้อมูลส่วนตัวที่สแกนดู (“เรา”, “พวกเรา” หรือ “ของเรา”) รวบรวมเกี่ยวกับท่าน สแกนดูเป็นสมาชิกของบริษัทในเครือของ ศูนย์วิจัยนวัตกรรมคิวอาร์โค้ด (“QRCodeINC”) ท่านจะยอมรับเงื่อนไขของนโยบายความเป็นส่วนตัวโดยการใช้เว็บไซต์ หากท่านมิยอมรับเงื่อนไขใดๆ ของนโยบายนี้ กรุณาอย่าใช้เว็บไซต์

กรุณา สังเกตว่า อาจจะแก้ไขนโยบายความเป็นส่วนตัวนี้เป็นครั้งคราวโดยการประกาศฉบับปรับปรุง ให้ทันสมัย ณ ที่นี้ บนเว็บไซต์ โดยท่านได้รับการชี้แนะให้ตรวจเช็คนโยบายความเป็นส่วนตัวด้วยหลักเกณฑ์ปกติ

การเก็บข้อมูลที่ระบุตัวบุคคลได้
เมื่อ ท่านเยี่ยมชมเว็บไซต์ เราจะบันทึกการเยี่ยมชมของท่าน รวมถึงการเก็บข้อมูลระบุตัวบุคคลได้ใดๆ อาทิ หมายเลข IP Address และหมายเลขโทรศํพท์มือถือ ยี่ห้อโทรศํพท์มือถือ ตำแหน่งแผนที่ทางภูมิศาสตร์ และข้อมูลอื่นๆ เพื่อระบุตัวท่าน จากท่านเว้นแต่จะแจ้งไว้เป็นประการอื่น และเราใช้คุกกี้ และเทคโนโลยีคล้ายคลึงกันเพื่อเก็บข้อมูลเกี่ยวกับการใช้ งานเว็บไซต์ของท่าน เพื่อเป็นข้อมูลสำหรับท่าน คุกกี้เป็นแฟ้มข้อมูลคอมพิวเตอร์ขนาดเล็กที่สามารถเก็บข้อมูลในคอมพิวเตอร์ ของท่านเพื่อจุดประสงค์ในการรับข้อมูลโครงแบบ (configuration information) และการวิเคราะห์นิสัยการค้นดูของท่าน โดยคุกกี้สามารถช่วยให้ท่านปลอดภัยจากการลงทะเบียนอีกครั้งเมื่อเข้าเยี่ยม ชมเว็บเว็บไซต์ซ้ำ โดยทั่วไปจะใช้ติดตามความพึงใจของท่านอันเกี่ยวกับสาระสำคัญของเว็บไซต์ ท่านอาจจะปฏิเสธที่จะยอมรับคุ๊กกี้ (โดยตั้งค่าตัวเลือกอินเตอร์เน็ตที่เกี่ยวเนื่องกันหรือค้นดูความพึงใจของ ระบบคอมพิวเตอร์ของท่าน) แต่หากท่านดำเนินการเช่นนั้น ท่านอาจจะไม่สามารถใช้ประโยชน์หรือกระตุ้นฟังก์ชันที่มีอยู่บางฟังก์ชันบน เว็บไซต์ของเราให้ทำงานได้

ประเภทข้อมูลที่ระบุตัวบุคคลได้ที่เก็บรวบรวม
บาง ครั้ง อาจจะขอให้ท่านให้ข้อมูลที่ระบุตัวบุคคลได้ของท่าน (“ข้อมูลส่วนตัว”) รวมถึงแต่ไม่จำกัดเพียง: ชื่อ เพศ อายุ หมายเลขโทรศัพท์ หมายเลขแฟกซ์ ที่อยู่บ้าน ที่อยู่อีเมล์ ข้อมูลบัตรเครดิต หมายเลข IP Address และหมายเลขโทรศํพท์มือถือ ยี่ห้อโทรศํพท์มือถือ ตำแหน่งแผนที่ทางภูมิศาสตร์ เลขที่บัญชีธนาคาร ระดับการศึกษา อาชีพ รายได้ครัวเรือน ดอกเบี้ยและกิจกรรมซึ่งเป็นที่นิยม เป็นต้น เพื่อที่จะเพลิดเพลินกับการบริการที่เราเสนอ จุดประสงค์พิเศษสำหรับข้อมูลส่วนตัวของท่านที่อาจจะใช้นั้นจะอ้างในคำแถลง การเก็บข้อส่วนตัวของท่านตามข้อมูลด้านล่างรวมถึงการใช้ข้อมูลส่วนตัวสำหรับการตลาดทางตรง

ความปลอดภัยและการคุ้มครองข้อมูลส่วนตัวของท่าน
ข้อมูลส่วนตัวทั้งหมดที่ท่านให้กับเราไว้นั้นจะได้รับการป้องกันบนเว็บเว็บไซต์ของเราด้วยการเข้าถึงที่ควบคุมโดยบุคลากรซึ่งได้ รับอนุญาตเท่านั้น โดยเรารักษาการป้องกันทางกายภาพ เทคนิคและบริหารที่เหมาะสมเพื่อคุ้มครองข้อมูลส่วนตัวที่ท่านซึ่งให้กับเรา จากการทำลายอันมิได้รับอนุญาตหรือผิดกฎหมายและเป็นการบังเอิญ การสูญหาย การเปลี่ยนแปลงแก้ไข การเข้าถึง การเปิดเผยหรือการใช้งานและรูปแบบที่ผิดกฎหมายอื่นๆ ของการดำเนินการ (processing) เว็บไซต์ อาจจะมีการเชื่อมโยงหลายมิติกับเว็บเว็บไซต์อื่นจัดให้โดยบุคคลภายนอก โดยเราไม่สามารถควบคุมเว็บเว็บไซต์ของบุคคลภายนอกเหล่านี้หรือเนื้อหาที่มีอยู่ ในเว็บเว็บไซต์เหล่านั้น ทันทีที่ท่านออกจากเว็บเว็บไซต์ เราไม่สามารถรับผิดชอบในการคุ้มครองและความเป็นส่วนตัวของข้อมูลใดๆ ซึ่งท่านให้ไว้ ท่านจึงควรจะใช้ความระมัดระวังและพิจารณาคำแถลงความเป็นส่วนตัวสำหรับ เว็บเว็บไซต์ที่ท่านเยี่ยมชม

คำแถลงความเป็นส่วนตัว
ใน ฐานะลูกค้ารายหนึ่งของสแกนดู ท่านอาจจะจำเป็นต้องให้ข้อมูลส่วนตัวของท่านกับเราเมื่อท่านสมัครกับเรา และ / หรือ บอกรับเป็นสมาชิกกับเราสำหรับการบริการ และ / หรือ ผลิตภัณฑ์ (“การให้บริการ (Services)”) หากข้อมูลส่วนตัวของท่านไม่สมบูรณ์หรือไม่ถูกต้อง เราอาจจะไม่สามารถให้การบริการหรือให้การให้บริการต่อเนื่องแก่ท่าน

เรา จะเก็บข้อมูลส่วนตัวของท่านเป็นความลับตลอดเวลา นโยบายและระเบียบปฏิบัติของเราเกี่ยวกับการเก็บ การรักษา การเปิดเผย การโอน ความปลอดภัยและการเข้าถึงข้อมูลส่วนตัวนั้นตามที่แถลงไว้ในคำแถลงความเป็น ส่วนตัวนี้

ในคำแถลงความเป็นส่วนตัวนี้ เงื่อนไขดังต่อไปนี้จะมีความหมายดังต่อไปนี้:
“บริษัท ในเครือของเรา” – หมายถึง บริษัท อารีน่า มีเดีย จำกัด, บริษัท เก็ทพริวิลเลจ จำกัด,บริษัท คาเฟ่ คอนเนคชั่น จำกัด ซึ่งดำเนินธุรกิจการให้บริการ

“เจ้าของสินค้า หรือเจ้าของบริการ” – หมายถึง บุคคลหรือนิติบุคคลใดๆ ที่ดำเนินธุรกิจการขายสินค้าหรือบริการเกี่ยวกับสิ่งต่อไปนี้ (ไม่ว่าจะผ่านช่องทางออนไลน์หรือรูปธรรม) : อาหารและเครื่องดื่ม ร้านอาหาร การจัดเลี้ยง ร้านขายของชำและผลิตภัณฑ์ครัวเรือน ผลิตภัณฑ์ทั่วไป ผลิตภัณฑ์ทางเภสัชกรรม ความงามและสุขภาพ น้ำหอมและเครื่องสำอาง ไวน์และสุรา บุหรี่และซิการ์ เครื่องเขียน หนังสือและผลิตภัณฑ์กระดาษ ลูกกวาดและของเล่น เครื่องนุ่งห่ม รองเท้า ผลิตภัณฑ์เด็กทารก ผลิตภัณฑ์สัตว์เลี้ยง กระเป๋าถือและกระเป๋าเดินทาง อัญมณี นาฬิกา เฟอร์นิเจอร์ ต้นไม้และอุปกรณ์เสริม อุปกรณ์สันทนาการและกีฬา อุปกรณ์เคลื่อนที่และโทรศัพท์ อิเล็กทรอนิกส์และเครื่องใช้ไฟฟ้า ส่วนชุดคำสั่งคอมพิวเตอร์และเกม เชื้อเพลิง การบริการด้านยานยนต์

เรา ตกลงว่าข้อมูลส่วนตัวทั้งหมดที่ท่านให้กับเรานั้น เราอาจจะใช้และเก็บไว้เพื่อจุดประสงค์ดังต่อไปนี้ และเพื่อจุดประสงค์อื่นตามแต่อาจจะตกลงกันระหว่างท่านและเรา หรือกฎหมายกำหนดเป็นครั้งคราว

 • การให้บริการ
 • การวิเคราะห์ การทวนสอบและ / หรือตรวจสอบเครดิต การชำระเงิน และ / หรือ สถานะของท่านอันเกี่ยวกับการให้บริการ
 • การดำเนินการคำสั่งชำระเงินใดๆ สินเชื่อการหักบัญชีโดยตรง (direct debit facilities) และ / หรือ สินเชื่อที่ท่านขอ
 • การทำให้ท่านสามารถใช้งานบัญชีของท่านประจำวัน และ / หรือ การเก็บจำนวนเงินที่ยังไม่ได้ชำระไว้ในบัญชีของท่านเกี่ยวกับการให้บริการ
 • การดำเนินการแยกประเภทและวิเคราะห์ข้อมูลเพื่อให้เราสามารถเข้าใจถึง คุณลักษณะและพฤติกรรมการซื้อได้ดีขึ้น และให้บริการอื่นๆ ได้ดีขึ้นซึ่งปรับให้เหมาะสมกับความต้องการของท่าน และช่วยให้เราเลือกสินค้าและบริการอันน่าจะเป็นความสนใจแก่ท่าน
 • การสื่อสารเป็นปกติจาก “เจ้าของสินค้า หรือเจ้าของบริการ” ด้วยรายละเอียดของการให้บริการและผลประโยชน์ของการให้บริการแก่ท่าน
 • การบริหารจัดการ การดำเนินการและการรักษาสมรรถภาพการให้บริการ
 • การวิจัยในการปรับปรุงการบริการและการออกแบบการบริการใหม่หรือการปรับปรุง การบริการที่มีอยู่ที่ให้โดยเรา บริษัทสาขาของเราหรือ “เจ้าของสินค้า หรือเจ้าของบริการ” แก่ท่าน;
 • การวิเคราะห์เชิงพฤติกรรมรวม
 • การตรวจสอบคำร้องและธุรกรรมอันไม่ชอบมาพากลและต้องสงสัย
 • การป้องกันหรือการสืบค้นอาชญกรรม
 • การเปิดเผยตามกฏหมายกำหนด

เราขอใช้ข้อมูลส่วนตัวของท่าน (รวมถึง ชื่อ หมายเลขโทรศัพท์ ที่อยู่และที่อยู่อีเมล์และข้อมูลอื่นใดของท่านที่ได้ให้กับเราไว้เมื่อท่าน ลงทะเบียน) สำหรับการตลาดทางตรงให้กับท่าน (ไม่ว่าทางไปรษณีย์ อีเมล์ โทรศัพท์ บริการส่งข้อความสั้นหรือสิ่งที่คล้ายกัน) เช่นกันเกี่ยวกับ:

 • การเสนอและการส่งเสริมจากเรา หรือจากเจ้าของสินค้า หรือเจ้าของบริการ
 • การเสนอและการส่งเสริมนำเสนอโดยบริษัทสาขาของเราหรือบริษัทในเครือของเรา หรือ จากเจ้าของสินค้า หรือเจ้าของบริการ
 • การเสนอและการส่งเสริมจากบริษัทอื่นของเรา เกี่ยวกับสินค้าโทรคมนาคม และ/หรือการให้บริการ การให้บริการพาณิชย์อีเล็กทรอนิกส์ ผลิตภัณฑ์และการให้บริการด้านประกันภัย โรงแรมและบริการด้านการท่องเที่ยว และอสังหาริมทรัพย์และการให้บริการที่เกี่ยวข้องกัน
 • การเสนอและการส่งเสริมอื่นๆ จากเจ้าของสินค้า หรือเจ้าของบริการ หรือผู้ค้าบุคคลภายนอกที่เราประสานงานด้วยเพื่อนำเสนอผลประโยชน์ให้กับลูกค้า ของเราเกี่ยวกับประเภทผลิตภัณฑ์หรือบริการดังต่อไปนี้
  • สินค้าหรือบริการค้าปลีก (ตามที่ระบุไว้ข้างต้น)
  • การเงิน ประกันภัย การธนาคารและบัตรเครดิต
  • การขนส่ง การเดินทางและที่พัก
  • กีฬา สันทนาการ
  • การพักผ่อนหย่อนใจและความบันเทิง

ผลิตภัณฑ์และบริการด้านโทรคมนาคม;
พาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ (รวมถึง นโยบายการชำระเงินและการซื้อขายและการขายโดยการประมูลออนไลน์)
กรุณาสังเกตว่าเราไม่สามารถใช้ข้อมูลส่วนบุคคลของท่านเว้นแต่เราได้รับความยินยอมจากท่าน เราอาจจะเปิดเผยและโอน (ไม่ว่าจะในประเทศไทยหรือประเทศอื่นๆ ที่เรา/บริษัทสาขาและบริษัทในเครือและเจ้าของสินค้า เจ้าของบริการ ดำเนินการ) เกี่ยวกับท่านอันเกี่ยวข้องกับการควบกิจการ การขายหรือการโอน (ไม่ว่าจะเป็นในส่วนของทรัพย์สินหรือหุ้น) ให้กับตัวแทนหรือผู้รับจ้างของเราภายใต้หน้าที่การรักษาความลับให้กับเราผู้ ซึ่งทำการบริหาร ประมวลผลข้อมูล ค้นคว้าวิจัยและการตลาด การจัดจำหน่าย โทรคมนาคม การให้บริการด้านวิชาชีพหรือคล้ายคลึงกันอื่นๆ แก่เรา และผู้ขอถือสิทธิหรือผู้รับโอนสิทธิที่นำเสนอหรือที่แท้จริงของเรา เพื่อใช้งาน ครอบครอง ดำเนินการหรือเก็บข้อมูลส่วนตัวดังกล่าวไว้เพื่อจุดประสงค์ที่กล่าวถึงไว้ใน ย่อหน้าต่างๆ ข้างต้นในนามของท่าน

การเข้าถึงและการแก้ไขข้อมูล

ท่านมีสิทธิในการ:

 • ตรวจสอบว่าเราดูแลข้อมูลส่วนตัวของท่านหรือไม่
 • เข้าถึงข้อมูลส่วนตัวของท่านที่เราดูแลอยู่
 • ขอให้เราแก้ไขหรือปรับปรุงข้อมูลส่วนตัวซึ่งไม่ถูกต้องให้เป็นปัจจุบัน
 • สืบหานโยบายและระเบียบปฏิบัติของเรา (เป็นครั้งคราว) เกี่ยวกับข้อมูลส่วนตัว
 • คัดลอกจากข้อมูลการตลาดทางตรงที่ได้รับจากเรา

เมื่อใดก็ตามเรามีสิทธิที่จะคิดค่าธรรมเนียมอันเหมาะสมสำหรับการดำเนินการ (processing) การร้องขอในการเข้าถึงข้อมูลส่วนตัวใดๆ

การร้องขอเกี่ยวกับเรื่องข้างต้นจะต้องเป็นลายลักษณ์อักษร (ส่งทางไปรษณีย์หรืออีเมล์) ได้ที่

บริษัท ศูนย์วิจัยนวัตกรรมคิวอาร์โค้ด จำกัด

ฝ่ายบริหารข้อมูลส่วนตัว ชั้น 1 อาคารคิวอาร์โค้ด

อีเมล์: [email protected]

error: สงวนลิขสิทธิ์ ตามพรบ.ลิขสิทธิ์