ระบบตรวจสอบเอกสารของแท้

หลักการทำงาน

ส่วนที่ 1 ระบบหลังบ้าน

  1. เข้าไปในระบบเพื่ออัพโหลดไฟล์งานต้นฉบับ
  2. เมื่อทำการอัพโหลดเรียบร้อย ระบบจะสร้างภาพ QR Code ให้ 1 ภาพ 
  3. นำภาพ QR Code ไปใส่ในไฟล์งาน เพื่อนำไปเผยแพร่หรือใช้งานตามปกติ

ส่วนที่ 2 ระบบหน้าบ้าน

  1. เมื่อมีการนำสมาร์ทโฟนมาสแกน QR Code ที่อยู่บนเอกสาร ระบบจะทำการเชื่อมต่อมายัง Server ส่วนกลางของเรา
  2. ทำการประมวลผลเพื่อตรวจสอบว่า QR Code นั้นมีอยู่จริงในระบบหรือไม่ 
  3. แสดงผลการตรวจสอบให้ผู้ทำการสแกนทราบข้อมูล โดยอาจแสดงไฟล์ต้นฉบับ เพื่อให้เปรียบเทียบได้ด้วย