ระบบของเราได้รับการเข้ารหัส SSL 256 Bits 

ผ่านเครือข่ายที่มีการรักษาความปลอดภัยสูงเช่นเดียวกับเว็บไซต์ของธนาคาร

https://www.scan-do.com

 • Signature algorithm : SHA256 with RSA
 • Secure Website with SSL Encryption
 • Data Protection
 • Issuer : GlobalSign Extended Validation CA

https://th.scan-do.com

 • Signature algorithm : SHA256 with RSA
 • Secure Website with SSL Encryption
 • Data Protection
 • Issuer : GeoTrust

https://www.qrcodeinc.com

 • Signature algorithm : SHA256 with RSA
 • Secure Website with SSL Encryption
 • Data Protection
 • Issuer : GeoTrust
error: สงวนลิขสิทธิ์ ตามพรบ.ลิขสิทธิ์