อย่ารอ! อย่าหยุดนิ่ง

เทคโนโลยีที่เปลี่ยนแปลงไป ทำให้การผลิตกล่องสินค้าปลอม ทำได้ง่ายและแนบเนียนขึ้น ก่อให้เกิดการละเมิดลิขสิทธิ์ ของสินค้าปลอม ซึ่งสร้างความเสียหายต่อรายได้ของเจ้าของสินค้า และความน่าเชื่อถือของแบรนด์