Dealer Management

ระบบบริหารจัดการตัวแทนจำหน่าย

+ ระบบบริหารจัดการตัวแทนจำหน่าย
+ ระบบช่วยให้ตัวแทนจำหน่าย สามารถรับสมัครดาวน์ไลน์(ตัวแทนย่อย) ได้อย่างรวดเร็วและเป็นระบบ
+ ระบบบริหารจัดการ รับ-ส่งสินค้าจากอัพไลน์ไปสู่ดาวน์ไลน์แต่ละท่าน
+ ระบบ Scan-Do© ช่วยป้องกัน สินค้าปลอม
+ ระบบ Scan-Do© ช่วยป้องกันตัวแทนขายของตัดราคา
+ ระบบ Scan-Do© ช่วยป้องกันโรงงานแอบนำของไปขายเอง
+ ระบบ Scan-Do© ช่วยเก็บข้อมูลลูกค้าที่ซื้อสินค้า ว่าลูกค้าคือใคร ซื้อที่ไหน ซื้อจากใคร ซื้อเมื่อไร