ระบบป้องกันการปลอมแปลงสินค้า

Scan-Do ระบบป้องกันการปลอมแปลงสินค้า ซึ่งผู้บริโภคสามารถตรวจสอบสินค้าได้ด้วยตนเอง ผ่านสมาร์ทโฟน รองรับการตรวจสอบทั้งแบบ SMS และแบบ สแกน QR Code