สินค้าปลอม & สินค้าเลียนแบบ & สินค้าหลังโรงงาน

  • สินค้าปลอม (counterfeit) หมายถึง สินค้าที่ใช้เครื่องหมายการค้าที่ไม่มีสิทธิ์ใช้หรือไม่ได้รับอนุญาตให้ใช้
  • สินค้าเลียนแบบ หมายถึง สินค้าซึ่งไม่ได้ปลอมเครื่องหมายการค้า เพียงแต่ลอกเลียนแบบคล้ายของจริง
  • สินค้าหลังโรงงาน หมายถึง  สินค้าของแท้ที่ถูกลักลอบผลิตเกินจากสิทธิ์ที่ได้รับอนุญาตโดยซัปพลายเออร์ที่ได้รับอนุญาตอย่างถูกต้อง ซึ่งรับจ้างผลิตสินค้าของแท้ให้แก่เจ้าของสินค้า หรือภาษาไทยเรียกว่า แอบขายหลังโรงงาน