ระบบ CRM ครบวงจร

ระบบออกแบบมาเพื่อตอบโจทย์ทางการตลาด เช่น ตรวจเช็คสินค้าจริง, ป้องกันของปลอม, กันขายตัดราคา, กันตัวแทนจำหน่ายปลอม, กันโรงงานแอบผลิตสินค้าเกิน, พร้อมระบบสะสมแต้ม ระบบชิงโชค ครบวงจร