สระแก้วโมเดล ประชุมแก้ปัญหาการละเมิดทรัพย์สินทางปัญญา

สระแก้ว – จังหวัดสระแก้ว ขับเคลื่อนจัดสัมมนาแก้ไขปัญหาการละเมิดทรัพย์สินทางปัญญา ตลาดโรงเกลือ และทั่วประเทศ 11 จังหวัดเพื่อให้มีความรู้ และสามารถแก้ไขสถานการณ์ด้านการละเมิดทรัพย์สินทางปัญญาในประเทศไทย

วันนี้ (29 มี.ค.) พล.ต.จรูญ อินทร์สนอง ผู้อำนวยการส่วนงานป้องกันและแก้ไขปัญหาความมั่นคงตามพันธกรณี เป็นประธานพิธีเปิดการฝึกอบรมโครงการสัมมนาเชิงปฏิบัติการด้านการละเมิดทรัพย์สินทางปัญญา โดยมี น.ส.จันทร์เพ็ญ สอนสมสุข พาณิชย์จังหวัดสระแก้ว เป็นผู้กล่าวรายงาน มีผู้เข้าร่วมสัมมนาประกอบด้วย เจ้าหน้าที่ภาครัฐที่เกี่ยวข้องในพื้นที่จังหวัดสระแก้ว และศูนย์ปฏิบัติการแก้ไขปัญหาและปราบปรามสินค้าละเมิดทรัพย์สินทางปัญญาตลาดโรงเกลือ รองผู้อำนวยการรักษาความมั่นคงภายในราชอาณาจักรจังหวัดฝ่ายทหารและพาณิชย์จังหวัด จำนวน 11 จังหวัด ได้แก่ กรุงเทพฯ เชียงใหม่ ภูเก็ต สุราษฎร์ธานี ประจวบคีรีขันธ์ กระบี่ สงขลา สตูล ชุมพร ชลบุรี และสระแก้ว รวม 82 คน ระหว่างวันที่ 29-30 มีนาคม 2560 ณ โรงแรมอินโดจีน อำเภออรัญประเทศ จังหวัดสระแก้ว

น.ส.จันทร์เพ็ญ สอนสมสุข พาณิชย์จังหวัดสระแก้ว กล่าวว่า ผู้เข้าร่วมสัมมนาได้รับความรู้เรื่องสถานการณ์ด้านการละเมิดทรัพย์สินทางปัญญาในประเทศไทย และการแก้ไขปัญหาในปัจจุบัน จาก นายสมบูณณ์ เฉยเจริญ ผอ.สำนักปราบปรามการละเมิดทรัพย์สินทางปัญญา และสถานการณ์การละเมิดทรัพย์สินทางปัญญาในพื้นที่จังหวัดสระแก้ว และผลการดำเนินงานของคณะทำงานประสานงานเพื่อบูรณาการการป้องกันและปราบปรามการละเมิดทรัพย์สินทางปัญญาจังหวัดสระแก้ว

ส่วนภาคบ่าย บรรยายสรุปสถานการณ์การละเมิดฯ ในพื้นที่ตลาดโรงเกลือ และผลการดำเนินการของคณะประสานงาน จว.ส.ก. (สระแก้วโมเดล) รวมทั้งปัญหาข้อขัดข้องในการแก้ไขปัญหาในพื้นที่ตลาดโรงเกลือ

CR : manager.co.th