สินค้าปลอม หมายถึง

สินค้าทำเลียนแบบ, ของปลอม และการคัดลอกโดยไม่ได้รับอนุญาต

สินค้าเลียนแบบ, ทำปลอมโดยไม่ได้รับอนุญาต สินค้าที่ไม่ได้รับอนุญาตให้ทำขึ้น (เช่นนาฬิกา กระเป๋า หรืออุปกรณ์เสริมเลียนแบบ) หรือสำเนาที่ไม่ถูกต้อง (เช่นสำเนาโปรแกรมซอฟต์แวร์ วิดีโอเกม อัลบั้มเพลง ภาพยนตร์ รายการโทรทัศน์ หรือภาพถ่าย)  สำเนาที่ไม่ได้รับอนุญาตได้แก่ (แต่ไม่จำกัดเฉพาะ) สำเนาที่ลักลอบทำขึ้น ทำซ้ำ สำรองเอาไว้ หรือถ่ายเก็บไว้เอง การขายสื่อที่คัดลอกมาโดยไม่ได้รับอนุญาตเป็นสิ่งที่ผิดกฎหมาย