ไม่ซื้อ ไม่ขาย ไม่ใช้ของปลอม

นายสนธิรัตน์ สนธิจิรวงศ์ รมช.พาณิชย์ เปิดเผยว่า ขณะนี้กรมทรัพย์สินทางปัญญาได้จัดทำป้ายรณรงค์สร้างจิตสำนึกด้านทรัพย์สินทางปัญญา เพื่อนำไปติดตั้งในสถานที่สำคัญด้านการท่องเที่ยวเสร็จเรียบร้อยแล้ว โดยเป็นป้ายดิจิทัลมีคำว่า “ไม่ซื้อ ไม่ขาย ไม่ใช้ของปลอม” และมีคำภาษาอังกฤษ “Stop Fake Respect Intellectual Property Rights” ซึ่งได้ติดตั้งในสนามบินสุวรรณภูมิ ดอนเมือง และสนามบินในจังหวัดต่างๆ ทั่วประเทศแล้ว และยังได้ติดป้ายดิจิทัลในสถานีรถไฟฟ้า BTS และ MRT ด้วย เพื่อสร้างความตระหนักแก่คนไทย และนักท่องเที่ยวต่างชาติ

นอกจากนี้ ยังได้จัดทำสปอตเพื่อเผยแพร่ทางสื่อทีวีและวิทยุ รวมทั้งผลิตสื่อรณรงค์ผ่านทางโซเชียลมีเดียอีกหลากหลายรูปแบบ เพื่อให้กลุ่มเป้าหมายมีความตระหนัก และสร้างความเข้าใจแก่ประชาชนถึงความสำคัญของทรัพย์สินทางปัญญา และประโยชน์ที่จะเกิดขึ้นต่อเศรษฐกิจและสังคมของประเทศ รวมถึงสื่อสารให้คนไทยรู้จักคิดสร้างสรรค์ผลงานทรัพย์สินทางปัญญาใหม่ๆ ที่มีความแตกต่างจากของผู้อื่น และรู้จักสร้างเพิ่มมูลค่าสินค้าและบริการของตนเอง สำหรับการรณรงค์สร้างจิตสำนึกด้านทรัพย์สินทางปัญญานั้น ที่ผ่านมาได้จัดทำโครงการ “คิดได้…ไม่อายใคร” ซึ่งสอดคล้องกับนโยบายของรัฐบาลและโรดแม็ปทรัพย์สินทางปัญญา.