ระบบรักษาความปลอดภัย

preferences_system_login

ระบบป้องกันการลักลอบใช้งาน ด้วยการอนุญาติให้เข้าใช้งานได้เพียง 1 คนเท่านั้น ไม่สามารถเข้าใช้งานซ้อนกันได้หากมีการเข้าสู่ระบบซ้อนกันผู้ที่ใช้ งานอยู่จะหลุดออกจากระบบทันที และยังมีระบบ Log ซึ่งสามารถตรวจสอบได้ตลอดเวลา

 

 


keyระบบป้องกันการเดารหัสผ่าน หากมีการ เดารหัสผ่านผิดครบ 5 ครั้งใน 1 วัน บัญชีผู้ใช้งานนั้นจะถูกระงับการเข้าใช้งานทันที ซึ่งเจ้าของบัญชีที่แท้จริงจะ ทราบได้ทันทีว่าเกิดการพยายามลอบ เข้าใช้งานบัญชีของตนเอง

 

 


lockedระบบจำกัดการเข้าใช้งานด้วย IP Address เหมาะสำหรับบุคคลหรือบริษัทที่มีการใช้งาน Internet แบบ Fix IP สามารถกำหนดให้บัญชีผูใช้งาน ของตน สามารถเข้าสู่ระบบด้วยหมายเลข IP Address เฉพาะที่กำหนดไว้เท่านั้น เช่นสามารถใช้งานได้เฉพาะที่ออฟฟิศเท่านั้น หากใช้งานนอกสถานที่จะไม่สามารถเข้าสู่ระบบได้

error: สงวนลิขสิทธิ์ ตามพรบ.ลิขสิทธิ์