คู่มือการเชื่อมต่อระบบระหว่าง คุณ และ SCD Pay

ตัวอย่างโปรแกรมการเชื่อมระบบด้วยภาษา PHP

 

1. ในการเชื่อมระบบกับทาง SCD Pay คุณสามารถใช้เครื่องมือช่วยขาย สร้าง Code ของคุณได้ คลิกที่นี่

2. เมื่อคุณได้ Code HTML มาแล้ว คุณสามารถ Copy HTML ที่ได้ไปวางไว้ในหน้า PHP Script ของคุณ โดยคุณสามารถเปลี่ยนเป็นตัวแปรได้ดังนี้

ตัวแปร $youraccount ก็คือ อีเมลล์ของคุณที่ใช้สมัครบริการ SCD Pay

<form name=sendform method=post action="https://scan-do.com/mpg/payment.php">
<input type="hidden" id="EMAIL" name="EMAIL" value="<?php echo $youraccount;?>">
<input type="hidden" id="MERCHANT2" name="MERCHANT2" value="<?php echo $merchant_id;?>">

<input type="text" id="AMOUNT2" name="AMOUNT2" value="<?php echo $amount; ?>">
<input type="hidden" id="URL2" name="URL2" value="<?php echo $postURL; ?>">
<input type="hidden" id="RESPURL" name="RESPURL" value="http://scan-do.com/mpg/resp/">
<input type="hidden" id="IPCUST2" name="IPCUST2" value="103.246.17.220">
<input type="image" src="http://scan-do.com/mpg/images/scd-pay-logo.png" alt="Pay by SCD Pay Fast and Secure" onclick="document.sendform.submit();">
</form>