วิธีดู Line [URL] ของตัวเอง

สำหรับตัวแทนจำหน่ายที่ใช้งานระบบของ Scan-Do สามารถดู Line [URL] ของตัวเอง ได้ง่ายๆ ดังนี้
เข้าที่โปรแกรม LINE เลือกเพิ่มเพื่อน [+] > เชิญ [Invite] > Text Message (SMS) > คัดลอกลิงค์ 

หรือทำตามภาพ