ขั้นตอนการใช้บริการ

1.บอกความต้องการ

เล่าความต้องการของคุณให้กับ
เจ้าหน้าที่ให้คำปรึกษาการขายฟัง

2.รอรับใบเสนอราคา

เจ้าหน้าที่ให้คำปรึกษาการขาย
จะส่งใบเสนอราคาให้ลูกค้า ตามรายละเอียดที่คุยกัน

3.ชำระค่าบริการ 100%

ลูกค้าต้องชําระเงินทั้งหมด และแจ้งชำระเงิน

4.รอเราจัดทำระบบ

ฝ่ายเทคนิคและทีมพัฒนาระบบ
จะดำเนินการเซ็ทอัพระบบ ภายใน 3-15 วัน

5.รับ Username - Password

ทีมงานจะจัดส่ง Username - Password
ให้เข้าใช้งานในระบบ Back office

ุ6.รอรับของจากเรา

บริษัทจะจัดส่งงานพิมพ์ (ถ้ามี) / ใบกำกับภาษี / สัญญาการให้บริการระบบ
โดยไปรษณีย์ เคอรี่ หรือช่องทางอื่นๆ

ชำระเงินโดยการโอนเงินผ่านบัญชีธนาคาร

ชำระค่าบริการด้วยการโอนเงินผ่านบัญชีธนาคารที่ระบุไว้ด้านล่าง หลังจากที่ลูกค้าชำระค่าบริการเรียบร้อยแล้ว ให้แจ้งหลักฐานการโอนเงิน มาทางอีเมล์ [email protected] เพื่อเจ้าหน้าที่จะได้ตรวจสอบและดำเนินการอย่างรวดเร็ว

ธนาคารกสิกรไทย

หมายเลขบัญชี : 036-1-70028-7
ชื่อบัญชี : บริษัท ศูนย์วิจัยนวัตกรรมคิวอาร์โค้ด จำกัด
ประเภทบัญชี : ออมทรัพย์

หมายเหตุ:

  • กรุณาตรวจสอบเลขบัญชีก่อนการโอนเงินทุกครั้ง และทางบริษัทฯ ไม่รับการโอนเงินผ่านบัญชีธนาคารที่นอกเหนือจากที่ได้ระบุไว้
  • ในกรณีที่ใช้บริการในนามนิติบุคคลสามารถหักภาษี ณ ที่จ่าย 3% ในส่วนค่าบริการได้
  • การชำระค่าบริการไม่รวมค่าธรรมเนียมธนาคารในการโอนเงิน ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ให้ลูกค้าเป็นผู้รับผิดชอบในค่าธรรมเนียมนั้น ๆ
  • สำหรับการใช้บริการครั้งแรก กรุณาแนบ ภพ. 20 หรือหนังสือรับรองบริษัทหน้าแรก พร้อมระบุที่อยู่ออกใบเสร็จ / ใบกำกับภาษีมาด้วย

การหักภาษี ณ ที่จ่าย

ท่านสามารถหักภาษี ณ ที่จ่ายได้ 3% เป็นค่าบริการ โดยออกหนังสือรับรองการหักภาษี ณ ที่จ่าย

ในนาม บริษัท ศูนย์วิจัยนวัตกรรมคิวอาร์โค้ด จำกัด เลขที่ประจำตัวผู้เสียภาษี 0125561000968
14/151 ม.5 ตำบลบ้านใหม่ อำเภอปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี รหัสไปรษณีย์ 11120

กรุณาส่งหนังสือรับรองการหักภาษี ณ ที่จ่าย มาตามที่อยู่บริษัท ทางบริษัทฯ จะจัดส่งใบกำกับภาษีและใบเสร็จรับเงินหลังจากที่ได้รับหนังสือรับรองการหักภาษี ณ ที่จ่ายตัวจริงแล้ว

error: สงวนลิขสิทธิ์ ตามพรบ.ลิขสิทธิ์