Voodoo

วิธีตรวจสอบ สินค้า Voodoo ของแท้
ใช้โทรศัพท์มือถือ Scan QR Code หรือ นำ Code มากรอกในเว็บไซต์
จากนั้นระบบจะแสดงข้อมูลว่าเป็นของแท้ หรือ ของปลอม