ผลงานของเรา

ศูนย์วิจัยนวัตกรรมคิวอาร์โค้ด  

ผู้ให้บริการระบบ QR Code อย่างเป็นทางการแห่งเดียวในไทย

เรามีเทคโนโลยี การรักษาความปลอดภัยของเว็บไซต์ เทียบเท่าธนาคาร