COCO Blanc ใช้ระบบป้องกันสินค้าปลอม Scan-Do

qrcode

coco

 

 

วิธีตรวจสอบ สินค้า COCO BLANC ของแท้-ของปลอม

ใช้โทรศัพท์มือถือ Scan QR Code บนกล่องสินค้า COCO BLANC

จากนั้นระบบจะแสดงข้อมูล COCO BLANC ว่าเป็นของแท้ หรือ ของปลอม

สติ๊กเกอร์ QR Code ของแท้ต้องสแกนแล้วเจอ Dosbuy.com หรือ Scan-Do.com เท่านั้น