fbpx

qr code

บริการด้านงานพิมพ์

บริการด้านงานพิมพ์ ศูนย์วิจัยนวัตกรรมคิวอาร์โค้ด มีบริก […]

สติ๊กเกอร์ป้องกันการปลอมแปลงสินค้า

Maquereau

Fidela ใช้ระบบป้องกันสินค้าปลอม Scan-Do

วิธีตรวจสอบ สินค้า Fidela ฟิเดล่า ของแท้-ของปลอม ใช้โทร […]

1 2
error: Content is protected !!